TIN TỨC

Hội thảo tập huấn Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Mon, October 14, 2019
Ngày 28/9 vừa qua, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge đã tổ chức Hội thảo tập huấn về “Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới”, Atlantic Five-Star English tham dự với vai trò đồng tài trợ.

REGISTER FOR IELTS TEST