Why choose Five-Star English

IELTS Skills


36 giờ học trực tiếp
36 giờ học ngoại khóa
16 t
uổi trở lên

Bạn còn yếu một trong bốn kỹ năng trong bài thi IELTS? Mỗi khóa học IELTS Skills được thiết kế tập trung vào vào một kĩ năng hoặc một thành tố ngôn ngữ mà người học cảm thấy khó khăn : kỹ năng viết, kỹ năng nói, từ vựng, phát âm, kiến thức chung, và kỹ năng làm bài thi. Giáo viên có thể sử dụng một khóa học hoặc kết hợp các khóa học sao cho phù hợp với yêu cầu của học viên, giúp học viên đạt được điểm thi mong muốn. 

 
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo tại Atlantic Five-star English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
Top