Chương trình ngoại khoá bổ ích trong tháng 7

Ngày đăng: 29/06/2018

Như thường lệ, Atlantic Five-Star English tiếp tục đem tới cho các bạn học viên chuỗi hoạt động ngoại khoá bổ ích. Và tháng 7 này, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các tổ chức uy tín đem tới chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị qua những khoá học kích thích tính sáng tạo và khả năng lãnh đạo cho các bạn học viên.

Như thường lệ, Atlantic Five-Star English tiếp tục đem tới cho các bạn học viên chuỗi hoạt động ngoại khoá bổ ích. Và tháng 7 này, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các tổ chức uy tín đem tới chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị qua những khoá học kích thích tính sáng tạo và khả năng lãnh đạo cho các bạn học viên.

REGISTER FOR IELTS TEST