Đội ngũ giảng viên

Giảng viên của Atlantic Five-Star English lấy việc dạy là nghề nghiệp trọn đời, đạt 100% về chất lượng đào tạo, kinh nghiệm, cống hiến và chuyên nghiệp. Giảng viên của chúng tôi theo đuổi việc học trọn đời và không ngừng trau dồi chuyên môn, là hình mẫu lý tưởng cho học sinh của mình noi theo..

Đội ngũ quản lý học thuật giàu kinh nghiệm và chuyên gia đào tạo giảng viên được Cambridge công nhận của Atlantic Five-Star English trực tiếp hỗ trợ và quản lý giáo viên thông qua hệ thống dự giờ, các khóa đào tạo chuyên môn, và các cơ hội phát triển nghề nghiệp khác, đảm bảo chất lượng giảng viên.

REGISTER FOR IELTS TEST